έγγαιος

-α, -ον
βλ. έγγειος.

Dictionary of Greek. 2013.

Look at other dictionaries:

  • ἔγγαιος — masc nom sg ἐγγαιος in masc nom sg …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • ἐγγαίων — ἔγγαιος fem gen pl ἔγγαιος masc/neut gen pl ἐγγαέω pres part act masc nom sg (doric) ἐγγαιος in fem gen pl ἐγγαιος in masc/neut gen pl …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • ἔγγαιον — ἔγγαιος masc acc sg ἔγγαιος neut nom/voc/acc sg ἐγγαιος in masc acc sg ἐγγαιος in neut nom/voc/acc sg …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • ἐγγαίου — ἔγγαιος masc/neut gen sg ἐγγαιος in masc/neut gen sg …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • ἐγγαίους — ἔγγαιος masc acc pl ἐγγαιος in masc acc pl …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • ἔγγαια — ἔγγαιος neut nom/voc/acc pl ἐγγαιος in neut nom/voc/acc pl …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • ἔγγειον — ἔγγαιος masc/fem acc sg ἔγγαιος neut nom/voc/acc sg ἔγγειος in masc/fem acc sg ἔγγειος in neut nom/voc/acc sg …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • ἐγγείοις — ἔγγαιος masc/fem/neut dat pl ἔγγειος in masc/fem/neut dat pl …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • ἐγγείου — ἔγγαιος masc/fem/neut gen sg ἔγγειος in masc/fem/neut gen sg …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • ἐγγείους — ἔγγαιος masc/fem acc pl ἔγγειος in masc/fem acc pl …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.